Urządzenie służy do wykonywania próbek w celu przeprowadzania badań właściwości materiałów ceramicznych.