Obsługa urządzenia sprowadza się do umieszczenia w gniazdach taśmociągu zgrzewanych elementów. Czas i temperatura zgrzewania ustalana jest programowo. Prędkość ruchu taśmy podającej regulowana jest bezstopniowo z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości.