Typ zębaWymiary zasadniczeRysunek
gdL
R1616x16M16170
(BN-85/1922-05)
R1818x18M16190
R2020x20M16210
R20/M1620x20M20210